• Jsme Vám k dispozici:
  • DP Development Group a.s., Bratří Burianů 1479, Rakovník 269 01
  • Zavolejte nám (+420) 721 567 579

Financování

Financování bytů

Finance

Dnes máte možnost uhradit již celou kupní cenu prostřednictvím zvýhodněného hypotečního úvěru, či ze zdrojů stavební spořitelny. Úhrada kupní ceny bytu probíhá postupně formou záloh dle stanoveného platebního kalendáře kupní ceny, a to v závislosti na věcném postupu projektu. Každá záloha kupní ceny je vždy vázána na dosažení konkrétně definovaného uzlového bodu stavby či realizaci standardního právního úkonu (uzavření smlouvy).

Pro financování všech záloh až do výše 100% (zálohy 1, 2, 3, 4) je možné využít kombinace různých zdrojů:

  • vlastní úspory
  • stavební spoření
  • hypoteční úvěr
  • případně i další alternativní formy financování

Standardní platební kalendář

Charakter platby Výše splátky Termín splátky
1. záloha kupní ceny (rezervační záloha) 50.000,- Kč hotově, ke dni uzavření rezervační dohody, příp. bezhotovostním převodem do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření rezervační dohody
2. záloha kupní ceny doplatek do 30% kupní ceny do 14-ti kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní
3. záloha kupní ceny 35% z kupní ceny do 14-ti kalendářních dnů ode dne dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce
4. záloha kupní ceny 25% z kupní ceny do 14-ti kalendářních dnů ode dne dokončení hrubých vnitřních instalací předmětného bytu
Doplatek kupní ceny 10% z kupní ceny do 14-ti kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy

Další možnosti financování